RE-Training tot levenseindedoula /end-of-life-Doula
Tina Turner: Beyond.
Nothing lasts forever
No one lives forever
The flower that fades and dies
Winter passes and spring comes
Embrace the circle of life
That is the greatest love

Go beyond fear, go beyond fear……

Ben je op zoek naar
 • de RE-training tot end-of-life-DOULA  (ook wel levenseinde-doula of laatste levensfase begeleider genoemd); Het boek "de Levenseindegids - tips en gedachten van een levenseindedoula" is de basis van de RE-training tot end-of-life-DOULA.
 • Mijn autobiografische boek, dat gaat over het vermoeden van aspecten van Asperger, latten op latere leeftijd, mijn (spirituele) groeiproces in een turbulent jaar, over leven, levenseinde en het nieuwe beroep end-of-life-DOULA. Titel: "Met het hoofd in de wolken en de voeten in de klei" Bestellen kan via info@JettyKuiper.nl 
 • een life- of loopbaancoach / 3 daagse cursus voor vrouwen HEEL JE LEVEN
 • informatie en tips m.b.t. auteursrecht en spookfacturen etc.                                
 • (GROENE buttons links)
 • spreker bij uitvaarten / begeleiding bij het laatste afscheid 
 • het inzetten van stervensbegeleiding/ death-doula / levenseindecoach/ een                        END-OF-LIFE-Doula     
 • (klik rechts op het zilveren hart)
 • een doula (bevallingscoach) of ondersteuning in de zwangerschap            
 • (KLIK rechts op oranje/rode logo)                                                                                               
 • op zoek naar een vakantiehuisje (www.DroomBuitenhuis.nl)
 • op zoek naar een ruimte om je eigen workshops te geven (in Terwolde)

         ............. dan ben je hier goed. 

Scroll door voor informatie over:
De Levenseinde-doula en de Re-training.

DOULA, het Griekse woord voor "dienende vrouw". Zij die geeft, ontvangt het meest. Ik ben al jaren doula bij zwangerschap en geboorte en spreker bij uitvaarten. Nu wordt het tijd voor de DOULA in de laatste levensfase! Ik spreek vaak over zij en haar, maar er bestaan elders al vrouwelijke en mannelijke End-of-life-doula's. Doula kun je gewoon ZIJN, met de juiste mentaliteit en houding, kennis, kwaliteiten en wat tools. Het is een vak apart en ik maak je graag deelgenoot! Misschien past het goed bij jouw huidige diensten of producten. Of ligt hier jouw nieuwe missie en roeping? Wellicht wil je er meer over weten, omdat je doulatools wilt inzetten voor een verwant of in het vrijwilligerswerk. Informatie over data en prijs van de RE-training onderaan deze blog.

Ik heb een droom; eentje die groter is dan al mijn eerdere dromen. Die niet alleen van mij is en ook voor anderen grote waarde kan hebben. Ik ben een pionier en heb in mijn leven mooie plannen en projecten mogen ontwikkelen. Om er een paar te noemen: taallessen voor anderstaligen, leer-werkprojecten, stage-projecten, een Volksuniversiteit opzetten binnen een ROC,
Uitvaartbeurzen (toen nog nauwelijks iemand daar van gehoord had), Wereldlichtjesdag in Nederland op de kaart zetten. Al of niet samen met anderen iets nieuws neerzetten, maakt mij energiek. Aan de basis mogen staan van dergelijke initiatieven en zo mijn steentje bijdragen in de wereld, maakt me dankbaar. Na een aantal jaren, als het loopt, geef ik het stokje graag over. En wacht ik af wat het leven nu weer van me vraagt of aan me geeft. Het kriebelt al zo lang.... de laatste levensfase. De end-of-life-doula, de levenseindedoula in Nederland introduceren is mijn nieuwe missie!
De tijd is er rijp voor!

Wat is een levenseinde-DOULA? Hij/zij ondersteunt mensen en hun naasten in de laatste levensfase, soms al vanaf een slecht nieuwsgesprek, desgewenst op emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied. Een doula is niet medisch! (Al kan ze wel een achtergrond in de zorg hebben, maar net zo vaak is dat niet het geval). De doula gaat daarbij BEYOND, net iets verder dan er meestal wordt geboden. Overstijgend!
Er zijn inmiddels diverse trainingen, de meeste online in het Engels. Ik heb er meerdere gevolgd, o.a. aan de University of Vermont, maar maakt mij dat een goede EOL-doula? Een betere doula dan iemand die dit niet geeft gevolgd? Nee, natuurlijk niet! Veel belangrijker dan een papiertje is:
Er moet een klik zijn, vertrouwen gevoeld worden. Het is een grote stap om een buitenstaander binnen te halen in het leven dat voelt als een rollercoaster! Tegelijkertijd is juist de keus voor een doula ook voor die mensen BEYOND, een stap verder dan nu kan. Iemand die je zelf kunt uitkiezen (op basis van persoonlijkheid, kennis en ervaringen qua opleiding of werk), die doet wat jij wilt, die niet vast zit aan werktijden of een takenpakket, waar jouw wens nou net niet onder valt. Niet iedereen zal er behoefte aan hebben, maar mooi als het er is voor degenen voor wie het iets kan toevoegen.

Er is geen vastomlijnd traject of "dienstenpakket". Het NU is uitgangspunt. Er ZIJN betekent in dit werk vaak: zonder dat er iets moet,  zonder iets te doen, zonder sturing, niets forcerend of duwend in een bepaalde richting. Er hoeft niet altijd iets te worden gedaan, geheeld, gepraat. Gewoon aanwezig zijn mag, als de ander dat verkiest. De wensen en behoeften van de "klant" staan steeds centraal. Een goede doula weet dat het niet om hem of haar gaat. Wel kan je steunend zijn, bv. als er pijn is, dan kun jij geen medicatie aanbieden om de pijn te stoppen, maar je kunt wel aandacht geven aan wat er wordt gevoeld en vragen: "Wil je me er over vertellen? Wat doet het meeste pijn?". Je kunt helpen om bij moeilijke beslissingen alles op een rijtje te krijgen, zodat er weloverwogen een besluit genomen kan worden. Niet door de doula! De verantwoordelijkheid en de keuzes blijven altijd bij de ander. De antwoorden heeft ieder van ons in zichzelf. Mensen in hun kracht zetten, betekent voor mij: ze weer in contact brengen met hun eigen innerlijke wijsheid. Met hun EIGEN-wijsheid! Zij weten wat ze willen, wat goed voor ze is.

Doula WORDEN en doula ZIJN is niet alleen leren, maar vooral ook afleren. Afleren om te geloven dat je gedachten, je gedrag en je gevoelens je nu eenmaal overkomen. Mijn inspiratiebron is o.a. het gedicht "de vicieuze cirkel". Je hebt ten alle tijde een keus om je gedachten te geloven of ter discussie te stellen. Gedachten zullen er blijven, maar wat een vrijheid als je gaat besluiten dat niet alles wat je denkt altijd waar hoeft te zijn; dat je mag besluiten om bepaalde gedachten voorbij te laten gaan als wolken; wat een vrijheid om te besluiten dat wat een ander zegt, heus niet belangrijker is dan wat je zelf vindt. Dat iets dat was, altijd zo moet blijven. Dat je alles wat je niet langer dient, los mag en kunt laten. Het betekent niet dat daarmee alles ineens opgelost of anders wordt, maar dit inzicht geeft wel veel bevrijding. En dat mag je soms nog overbrengen aan mensen in hun laatste levensfase.
Gesprekken zullen er geregeld zijn, terugblikkend op het leven. Op spijt, unfinished business, op dromen... een open gesprek, zonder vooropgestelde agenda, met ruimte voor wat zich maar aandient.
Een keer mee naar de arts kan ook; even wat opruimen of een afwasje doen, kan, maar de doula is geen poetshulp. Ze kan meedenken over wat er op voorhand geregeld zou kunnen worden; meestal luistert ze vooral zodat de ander al pratend zelf het inzicht krijgt; ze kan waken in de laatste fase, als daar ondersteuning bij gevraagd wordt; overleggen met anderen; nazorg achteraf..... er KAN veel, maar niet alles hoeft! De doula gaat Beyond, is overstijgend! Ook hierin....

                                                           

De mogelijkheden zijn enorm en afhankelijk van de vraag en de mogelijkheden en beperkingen van de betreffende DOULA. Hij/zij is niet in dienst van een organisatie, hangt niet vast aan opgelegde werktijden of tarieven; zij brengt "zichzelf" mee. Ze heeft geen verborgen agenda - ze is transparant over haar andere werkzaamheden en aanbod. Niemand mag zich verplicht voelen om die ongevraagd aan te moeten nemen. Een wederzijdse "klik" is nodig, waar zulke bijzondere, intieme momenten gedeeld worden met de DOULA, dienend voor de ander maar met inachtneming van haar eigen grenzen en beperkingen. Ze heeft zicht op haar sterke en zwakke kanten en is bereid en in staat om dat wat nodig is ter verbetering te vinden, afhankelijk van eerdere opleiding en (werk-)ervaringen. Haar eigen religieuze of spirituele achtergrond zal ze anderen niet opdringen.

Je weet in dit werk nooit precies van tevoren wat je zult aantreffen. Je moet mee bewegen op wat zich op dat moment voordoet. Daar kan niet iedereen goed tegen. Ken jezelf! "Bezint eer ge begint", als je nogal een controlfreak bent en veel belang hecht aan zekerheid, zoals bv. een vast salaris en afgebakende werktijden, met vaste koffiepauzes en eetmomenten.
De RE-training is ook een oefening in openminded anticiperen op het NU! Alles is net nieuw en nog volop in ontwikkeling. Ik zelf ben nog zoekende en dat blijft hopelijk nog heel lang zo, want dat past bij mij. Je ontvangt geen vooraf uitgewerkt programma en tijdschema en dat is voor sommigen erg wennen, maar sluit goed aan bij het werk in de praktijk. Wel ontvang je vooraf een boek/gids (voorlopig nog als PDF) wat als basis dient: de Levenseindegids.De Levenseindegids, wat een "levend document" is en steeds wordt aangevuld en bijgewerkt, beslaat op dit moment zo'n 80 pagina's. Aan de orde komen o.a. de volgende onderwerpen:

Over de Doula : Birth- and end-of-life-DOULAS.
De End-of-life-doula/levenseinde-coach. De doulatas.
Levenseinde-wensen versus het geboorteplan.
Wat is een EOL-doula nou eigenlijk en wat niet?
Wat kan een end-of-life-DOULA/ levenseindebegeleider toevoegen?
Grenzen in het werk en je kunnen / zelfzorg.
Over het levenseinde: Als iemand “slecht nieuws” heeft gehad; evt. helpende vragen.
Het levenseindegesprek / helpende vragen
Afronding van praktische zaken, zoals wachtwoord-overdracht, erfenissen, opruimen van je spullen.
Luisteren / WAIT and ASK / Communicatie /Rollen
Rechten van stervenden
Wat is een goede dood?
Niet medisch, toch wat tips; Signalen dat de dood nabij is.
Lessen voor levenden
Spirituele processen rond geboorte en dood
Spirituele stervensbegeleiding 
Angst voor de dood
Losse eindjes – unfinished business.
Rouw en verlies
Het voorbereiden van het afscheid/de (betaalbare) uitvaart. (incl. Checklist)

In de RE-training gaan we hier dieper op in en staat jouw eigen proces vooral centraal.

Ik hoop dat velen zich aangetrokken voelen tot het proces om een doula te kunnen/willen ZIJN in de laatste levensfase. Zodat er veel keuze komt voor mensen die hem of haar willen inschakelen. Een zorgend type, een meer praktisch ingesteld persoon of juist een alternatief/spiritueel mens of ....
Ik draag daar op mijn manier graag een steentje aan bij o.a. middels deze RE-training. Maar de levenseindedoula op de kaart zetten in Nederland is een grote missie, waar veel inzet uit diverse hoeken voor nodig zal zijn! Er is al veel op dit gebied, zoals goede stervensbegeleiding; er komt vanuit de uitvaartwereld steeds meer aandacht voor de ROUW-doula; daarnaast is er de levenseindedoula, met weer een geheel eigen toegevoegde waarde. VOOR WIE WIL ...

Of je als doula capabel bent wordt niet bepaald door het meedoen aan een driedaagse of een online training. Dat zal zich in de praktijk moeten bewijzen, welke intensieve training of opleiding je er ook voor gaat opzetten. Zelfs een stagejaar, waarin je in de praktijk moet laten zien wat je kunt, geeft mijns inziens geen zekerheid. Ook zonder deelname mag je je doula noemen. Het is een vrij beroep.   

                                                                    


Als mensen zoals op de bijgaande foto's aan het werk gaan met een stilte-opdracht aan de hand van nogal diepe, indringende vragen, is dat een proces, wat in gang gezet is;  ieder mens heeft al veel kennis en ervaringen, maar je mag oneindig blijven groeien. Als jij dat wilt!!Wandelend, zittend, mijmerend... er borrelt van alles omhoog en dat blijft nog wel even nasudderen.Het is ieders eigen keus en verantwoordelijkheid om zelf te bepalen of hij iets te bieden heeft aan een ander in die zo belangrijke laatste levensfase. Waar nodig kun je zoeken naar meer aanvulling, kennis en verdieping. Je bent nooit uitgeleerd als je daar voor open staat. Hoe kundig, vaardig, integer etc. iemand is, zal per persoon verschillen, afhankelijk van persoonlijkheid, opleiding werk- en vooral levenservaring. Het zal ook verschillend worden ervaren door anderen. Waar de een mij als te weinig invoelend ervaart, vindt de ander mij te betrokken of "zweverig". Je kunt het niet iedereen naar het zin maken. Je kunt alleen maar jezelf zijn, zo authentiek mogelijk.

Ik hoop met deze RE-training o.a. anderen te leren om met gepaste afstandelijke betrokkenheid en een helikopterview mensen in hun eigen kracht te zetten en te houden. Een hug op het juiste moment kan geweldig zijn, maar te veel zorgen, koesteren en troosten zet de ander niet in eigen kracht. De levenseindedoula is ook hierin overstijgend en gaat BEYOND. Niet vanuit medelijden, meeleven (wat erg voor je), niet vanuit empathie (ik voel zo met je mee, ik voel jouw pijn), maar vanuit compassievolle betrokkenheid: "ik heb respect voor jouw gevoelens en vertrouw erop dat jij de kracht heb om hier zelf mee om te gaan. Jij kunt dat! Vertrouw daar op!" Ook als jij er als doula niet bent, vindt iedereen zijn of haar weg. Op die weg loop je maar een klein stukje mee. Je hoeft jezelf niet onnodig groter of kleiner te maken dan je bent.

Het is belangrijk om te weten dat dit een TRAINING is, waarbij het m.n. gaat om wat  een levenseindedoula is. Er is veel aandacht voor die rol in de laatste levensfase en het deel erna. Wat doet ze wel? Wat liever niet? Over het proces om het beroep onder de aandacht te brengen. Want na de training staan je klanten niet als vanzelf op je stoep. Je zult hard aan de slag moeten met zichtbaarheid, marketing en meer zaken die nu eenmaal horen bij het ondernemerschap. Het gaat over zelfzorg. Over naar binnen keren met indringende vragen. Uiteraard kan/zal dat je raken, maar in deze RE-training gaan we niet in op individuele verlieservaringen en de emoties die er op opkomen. Wie behoefte heeft aan dat andere stuk, kan gelukkig kiezen uit een mega-aanbod elders. Je proeft even aan allerlei onderdelen, zoals dat totaal nieuwe beroep, die wat andere beroepshouding, aan marketing, massage, aromatherapie, luisteren etc. en bepaalt zelf wat nog uitgewerkt mag gaan worden bij jou. Misschien wil je nog een opleiding tot coach of als stervensbegeleider gaan doen; of een uitvaartopleiding; iets met teksten schrijven, met aanraking, rouw of iets in de palliatieve zorg....Legio mogelijkheden. Misschien voel je dat jij voldoende bagage hebt in jouw rugzak. Mijn concept is nieuw en in ontwikkeling. Aansluitend op onze ervaringen zal er zeker een vervolg ontstaan in de vorm van aanvullende losse modules, workshops, lezingen etc. Van mij en vast ook van anderen! Ook ik laat me verrassen over wat er nog mag groeien en bloeien! Mijn eigen concept heb ik beschermd, omdat ik wil voorkomen dat de door mij bedachte formule RE-training (Retraite/training) en lesmateriaal zomaar zonder overleg door een ander wordt ingezet. Maar verder hoop ik met heel mijn hart dat er vele prachtige initiatieven op dit gebied gaan ontstaan en dat ik ze nog mag meemaken in dit leven!

Ieder mens krijgt in het leven te maken met verlies en verdriet. De meeste mensen die zich aangetrokken voelen tot werk in de laatste levensfase hebben meer dan gemiddelde verlieservaringen. Op voorhand erkennen we de emoties die ieder mens daardoor meebrengt/ervaart. Onze eigen angst voor de dood is universeel. Niemand ontkomt er aan. Ook in het doulawerk zal je geregeld geraakt worden en dan is het belangrijk om het op dat moment te kunnen "parkeren". Het gaat immers niet om jou. Een goede doula zal zo onzichtbaar mogelijk proberen te zijn.
Tijdens het werk zullen anderen vaak volschieten. Dat mag er gewoon ZIJN, zonder dat je perse altijd iets hoeft te DOEN. Stiltes mogen er zijn; emoties als verdriet, boosheid, angst, alles mag er zijn. Zelfs als het er niet mag zijn, is het er toch. Wat je aandacht geeft, groeit. Waar eerst nauwelijks aandacht voor was, krijgt nu steeds meer de ruimte. Dat is prachtig mits het in balans blijft.
Vrouwen uiten hun emoties vaak sneller en makkelijker dan veel mannen, maar wellicht mogen juist de niet geuite emoties onze aandacht. Jij mag als doula mensen vertellen dat iemand aanraken in de laatste fase, hoe liefdevol ook, zijn of haar proces juist kan tegenhouden in plaats van stimuleert. Loslaten wordt er niet makkelijker op als iemand je vasthoudt!
Wat ze er vervolgens mee doen, is hun keus. Het lijkt mij fijn als iemand mijn hand vasthoudt als ik mijn laatste adem uitblaas.                                             
OBSERVE, don't ABSORB!
 
Als je  interesse hebt in dit prachtige, veelzijdige vak, maar nog veel getriggerd wordt door eigen emoties, mag er misschien eerst nog wat anders gebeuren. Of is het jouw tijd nu nog niet. Alleen jij weet of je klaar bent voor deze mooie, maar soms ook pittige taak en of je goed genoeg voor jezelf kunt zorgen om dit op termijn vol te kunnen houden. Ook hier geldt: ken jezelf en je eigen grenzen. Houd vast aan je eigen (zelfzorg-) plan en principes. Je kunt er voor kiezen om niet in de valkuil van een burnout te willen raken. Aan de andere kant houden we juist onszelf altijd zo klein en mag je ook hier alles overstijgen wat je nog angst inboezemt, door je te verbinden met de kracht in jezelf.
GO BEYOND YOURSELF!

Twijfel? Een coachsessie of traject vooraf om eerst wat helderheid te krijgen op dat gebied, behoort tot de mogelijkheden. Net als een individueel traject, waarin wel ruimte is voor eigen invulling en ervaringen i.p.v. een groepstraining. Uiteraard kan je ook na de RE-training bij mij of elders extra tijd inkopen voor jouw specifieke ondersteuningsvraag. Ik heb ervaring en opleidingen in de uitvaart, als doula en als (loopbaan) coach en trainer.

De dood bespreekbaar maken doe ik al jaren op verschillende manieren: o.a. door te vertellen over mijn werk in de afscheidsbegeleiding en het spreken bij uitvaarten; door het organiseren van uitvaartcursussen of uitvaartbeurzen. Nu gooi ik mijn steen in de vijver door het introduceren van een doula in de laatste levensfase; die fase kan namelijk nog een hele bijzondere worden, voor jou en voor anderen. Door anderen te trainen hoop ik het End-of-Life-doulazaadje verder te verspreiden.πŸ’™ 
Triggert al het bovenstaande jou zodanig dat je er meer van wilt weten en er zelf mee verder wil? Coaching en de RE-training tot end of life-DOULA vindt in principe plaats in Terwolde, in kleine groepen van maximaal 8 mensen, inclusief de beide trainers, t.w. Mirjam van Wieringen van MiM's Kleur en mijzelf, Jetty Kuiper van The circle of life. Het inhoudelijke deel verzorg ik en dat doe ik vooral vanuit mijn coachings- en onderwijsachtergrond en met praktijkvoorbeelden als doula en vanuit de uitvaart. Mirjam is er bij met haar ruime blik en een heel groot hart, zij legt de deelnemers in de watten met de catering en geeft les in massages in de laatste levensfase; ook leer je van haar iets over aromatherapie, die je kunt inzetten in je werk als EOL-doula. Als je dat nog meer wilt inzetten in je aanbod, kun je bij haar nog een uitgebreidere workshop gaan volgen. Op haar website staan data en prijzen (zie flyer verderop).

We noemen het een RE-training, omdat het een combi is van een RE-traite en een TRAINING. RETRAIN betekent omscholen. Als je komt heb je de Levenseindegids al gekregen, waarin veel informatie staat. We gaan in op de vragen. In de drie dagen werk je verder vooral aan je eigen proces rond doodgaan, aan zelfkennis en zelfzorg. Een innerlijk proces wat niet perse gedeeld hoeft te worden op dat moment in die groep. Je gaat je eigen diepte in, oa. met stilte-opdrachten en vragen over jouw losse eindjes, jouw visie op doodgaan, jouw wensen voor je laatste levensfase etc, maar ook met muziek en geleide meditaties, soms Engelstalig. Je oefent zo met zaken die je wellicht straks in je werk kunt inzetten. Deze elementen (mooie muziek, een meditatie, een kaars, een ritueel, etc) zijn elementen die je tegenkomt in een retraite Dit onderscheidt de RE-training van een  gewone training. In stilte met een vraag over de dood in gedachten, zoekend naar contact met je (Hogere) zelf. Innerlijke wijsheid zit in ieder mens. Contact met die krachtbron kun je vinden en anderen kun je weer stimuleren om dat in zichzelf te zoeken. Dat is voor mij spiritualiteit. Met het hoofd in de wolken en de voeten in de klei!
Er wordt dus weinig gedeeld in de groep over wat iets precies oproept bij jou. Het is jouw innerlijk dat nog verder mag groeien. We gaan er van uit dat je al een wijs mens bentπŸ˜‰ Toch zal meedoen hieraan ingrijpend en transformerend zijn. Er gebeurt iets met je visie op je leven, als je zo intensief bezig gaat met de dood. Het vraagt dan ook bepaalde inzichten, vaardigheden en ervaringen in het omgaan hiermee.
Het werk als levenseinde-doula is vooral verrijkend; het maakt je bewuster, gelukkiger. Keuzes en situaties die niet langer goed voor je zijn zul je makkelijker naast je neer kunnen leggen. Je dromen en verlangens vragen juist meer aandacht. Zinvol, zingevend...
En dat alles in een prachtige omgeving nabij de IJssel in Terwolde.
Losse zondagen in een wat grotere groep worden aangeboden op de locatie van Kleur in Apeldoorn, aan de Oude Beekbergerweg.


Locatie Mim's Kleur in Apeldoorn

Een training vanaf de bank met zicht op de IJssel in Terwolde; ook te huur www.DroomBuitenhuis.nl


We richten ons op mensen die de nodige levenservaring hebben. We zien dat velen spiritueel geinteresseerd zijn. Dat is echter geen voorwaarde om deel te nemen. Iedere doula trekt zijn of haar eigen mensen aan. 
Wel maken we in de training kennis met Godin Hecate; de godin die heerst over vruchtbaarheid, leven en dood. Op de drempels en de kruispunten in het leven is zij te vinden. Zij maakt ons duidelijk dat er geen goede of foute keuzes zijn, zolang je jezelf tijd en ruimte gunt en vertrouwt op je eigen kracht en keus. Wij mogen anderen daarin weer stimuleren in turbulente tijden. 
Zowel bij de bevalling als de dood helpt het om Hecate erbij te hebben, in haar troostende aanwezigheid van ervaren en wijze vrouw. De Crone. Zij staat voor de donkere kanten in ons, de kanten die wij meestal ontkennen, zoals het besef van onze eindigheid. Zij kan zichzelf genoeg zijn en toch intens betrokken bij een ander. Ze is graag alleen maar tegelijkertijd actief betrokken in de wereld. Ze is niet perse altijd even lief. Zij is vooral eerlijk! Ze geeft en ze neemt, maar wie de Godin eert, zoals alle Goden haar eren, heeft niets van haar te vrezen, zo wordt gezegd. 
Hecate en de blauwe vlinder zijn de symbolen die voor mij horen bij mijn nieuwe missie: de dood wat meer bespreekbaar maken middels de levenseindegids en de End-Of-Life-DOULA op de kaart zetten in Nederland en Nederlandstalige gebieden.


Het boek en de training zijn net ontwikkeld. Alles stroomt en flowt; ik verwacht dat het een grote groeispurt gaat doormaken. Hoe wij als gedreven mensen hier samen aan kunnen en mogen bijdragen, moet zich nog ontwikkelen. Iedereen heeft eigen ervaringen en expertise, die ingezet kan worden. Te denken valt aan contactmomenten ook na de training, aan Facebookgroepen etc. Aan een website met een databank van mensen die de Re-training hebben gevolgd. Wat is haalbaar en werkbaar? Dit is pionieren en vraagt geduld en toewijding op meerdere vlakken.

Naast deze training van 3 dagen komt er (misschien?) nieuw aanbod. Verdiepende modules? Terugkomdagen? Een kennismakingsbijeenkomst vooraf? Desgewenst verzorgen wij een training op maat bv. voor een bedrijf of instelling of een lezing op locatie.

               Alles is in ontwikkeling.....ook wij zijn op reis en laten ons onderweg verrassen!
Daarnaast zullen we gezamenlijk zoeken naar verbindingsmogelijkheden. Wat kunnen we in de toekomst voor elkaar en onze doelgroep betekenen?
Verbinden, samenwerken, netwerken? 
Blij ben ik met alle nieuwe ontwikkelingen rondom de rouwdoula. In mijn optiek weer een heel andere tak van sport; zoals het nu wordt gelanceerd zijn het uitvaart-begeleiders die extra diensten/aandacht bieden in het stadium voor en na de uitvaart. Overigens zijn er ook mensen die zich rouwdoula noemen, en daarmee gericht zijn op de zwangerschap en bevalling, waar het anders loopt dan gehoopt. Ook met de verschijning van het nieuwe boek "Dood doet leven" van Jeroen Terlingen, o.a. oud-redacteur van Vrij Nederland, journalist, ben ik blij. Hij doet in dit onlangs verschenen boek een warm pleidooi om de DOULA in te zetten in de laatste levensfase. Dat sluit prachtig aan bij mijn nieuwe levensmissie 😊

Je hoeft het niet met mijn visie eens te zijn, maar als bovenstaande resoneert en je oprecht interesse hebt en voelt dat je er klaar voor bent om er echt meer over te horen, dan ben je van harte welkom om mee te doen! Ik omring me graag met mensen die ook geloven in mijn droom (die zoveel anderen raakt), die er vol voor willen gaan en waar ik energie van krijg!

Er zijn op dit moment meerdere opties:
* individueel traject op maat (tijd en invulling in overleg  en afhankelijk van jouw achtergrond en vragen - prijs afhankelijk daarvan)
* 3 aangesloten dagen in een kleine groep van max. 6 deelnemers in Terwolde incl. workshop massage en aromatherapie (€ 295)
* 3 losse (zon-)dagen in Apeldoorn bij Mim's Kleur incl. workshop massage en aromatherapie (bij voldoende belangstelling) (€ 295)
* 1 week huur van een vakantiehuis op toplocatie aan de IJssel incl. individuele training/coaching (€ 750). Een week de verdieping en verstilling in is een kado voor jezel!

Resterende data  in 2019 in Terwolde:

15, 16 en 17 november. 10.00 -17.00 uur 
KOSTEN van de Re-training € 295,--. (nog 1 plek beschikbaar!) 

De 1e 3-daagse in 2020 is op 1, 2 en 3 februari. De data van de overige meerdaagsen in 2020 worden binnenkort hier bekend gemaakt. Zeker als je met meer mensen komt mag je daar zelf ook een voorstel in doen. Mirjam en ik zijn redelijk flexibel.
Echte levenseindedoula's 😊

Mocht je van ver komen, dan kan ik je wellicht een slaapplek aanbieden voor 25 euro per nacht; wel graag zelf beddengoed of slaapzak en handdoeken etc. meebrengen. VOL=VOL.
De kosten voor de maaltijden delen we met elkaar, als je daarvan gebruik wilt maken.

De losse zondagen staan gepland in Apeldoorn (bij grotere groepen - anders Terwolde) 
op 24 november,  15 december en  12 januari 2020.
KOSTEN van deze Re-training € 295,--.

Je deelname wordt pas definitief na betaling. N.B. in principe is er dan geen restitutie meer mogelijk! Wel kun je een ander in jouw plaats laten deelnemen.

Wil je liever een individueel traject of heb je andere vragen, neem dan even contact met me op per mail: Jetty.Kuiper@upcmail.nl of bel me op 06-29403849
Op mijn facebook post ik ook geregeld iets over dit onderwerp.


                                                ***********************************
Ik loop een stukje mee op het pad van mensen op bijzondere momenten / keerpunten in hun leven. Tijdens de zwangerschap en de geboorte van een nieuw mensje; gedurende het leven: Als iemand even worstelt, (wat we allemaal doen bij tijd en wijle!) kan ik helpen om angst, pijn of twijfel te verminderen en te werken aan dat positieve zelfbeeld, aan houden van jezelf. In de laatste levensfase kan ik ondersteuning bieden, tot en met de uitvaart.
Ook bied ik trainingen om meer doula's te krijgen om de laatste levensfase te verbeteren.
End-of-life-coaching mag meer aandacht krijgen in ons land en ons leven!

Mijn boeken zijn op dit moment alleen nog te koop via mijzelf. Meer info op pagina "Boek". Vanaf 1 januari 2019 is de prijs 16,50. De verzendkosten met track en trace zijn 4,35. Ophalen in Terwolde of Apeldoorn kan ook. Als je het boek wilt bestellen, mag je het geld overmaken op NL70 INGB 00026642223 t.n.v. J. Kuiper-Oosterman. Als je me dan per mail bv. laat weten waar het heen kan, zal ik het opsturen. Wil je een gesigneerd exemplaar, met jouw of een andere naam, laat dit dan even weten.

Mijn bedrijfsnaam is The circle of life.Ik help je graag verder! Of het nu jouw droom is dat je meer plezier wilt in je werk of je relaties, of dat je de balans op wilt maken omdat je je niet echt gelukkig voelt......voor je een volgende stap gaat zetten, is het goed om daar tijd en aandacht aan te geven. 
Het is geweldig om eigen dromen waar te kunnen maken, maar ik vind het net zo leuk om anderen daarbij te helpen. Muren zijn er om overheen te klimmen. Of je nu denkt dat je het kunt of je denkt dat je het niet kunt, je hebt altijd gelijk! Sta jij jezelf toe om te dromen van een beter en gevulder leven? Of zet je -net als veel anderen- je leven in de wacht, tot ...... er genoeg geld is, tot je meer tijd hebt, tot .....................? Het misschien te laat is?

Mijn aanbod specifiek voor vrouwen die het even niet meer weten, is de cursus (individueel of in groepsverband) HEEL JE LEVEN. Varianten daarvan worden aangeboden bij Kleur in Apeldoorn. (klik voor meer informatie in de linkerbalk op: workshops en lezingen).

Wellicht kan ik je zelfs helpen aan een plek om even tot rust te komen als je in een hectische levensfase zit, door de verhuur van een van mijn vakantiehuisjes. 

       HEEL JE LEVEN...... NU! 


Bel of mail naar
Jetty Kuiper, 
telefoon 06-29403849;
mail: info@JettyKuiper.nl

Gezien de diversiteit is er gekozen voor verschillende websites:
voor een specifieke interesse kun je Γ©Γ©n van onderstaande links aanklikken:

Algemene site/trainer en lifecoach / intuiitieve ontwikkeling: www.JettyKuiper.nl
Voor workshops / lezingen / trainingen op maat en alle vormen van samenwerking met KLEUR in APELDOORN zie de button Workshops en lezingen in de linkerkolom.

Voor uitvaartwerk/spreker-ritueelbegeleiding/stervensbegeleidingwww.JettyKuiper.nl/uitvaart

Voor doulawerk (bevallingscoach)  (zwangerschapsbegeleiding en voorbereiding op de bevalling voor zowel individuele zwangeren als in groepsverband voor instanties) www.JettyKuiper.nl/doula

Informatie over het vakantiehuis aan het de IJssel in Olst: 
www.DroomBuitenhuis.nl 


**********************************************************
Als doula (bevallingscoach), lifecoach en uitvaartbegeleider kan ik mensen begeleiden op bijzondere momenten in hun leven. Zowel bij het begin als bij het einde van een mensenleven mag ik aanwezig zijn! Ook in de tussenliggende fase, als er behoefte is aan antwoorden op zingevingsvragen of een luisterend oor, kan ik veel voor u/jou betekenen. Als life-coach kan ik de problemen niet oplossen, maar ik kan wel helpen bij het vinden van antwoorden op de vragen en u/je begeleiden in het zoeken naar zingeving in het bestaan
Mijn werkgebied loopt uiteen van ondersteuning tijdens de zwangerschap, doulawerk (continue aanwezigheid) tijdens de bevalling, trainer- en coachactiviteiten, tot ondersteuning in de terminale fase, voorregelingen, spreken bij een uitvaart, het vormgeven van het afscheid en nazorg voor wie daar behoefte aan heeft.

LIFECOACHING is bedoeld voor mensen die even niet goed weten welke koers ze moeten varen, relationeel, qua werk of op welk levensterrein dan ook. Als ook jij wilt werken en leven vanuit je passie, help ik je graag om je dromen boven water te krijgen. Wat zijn jouw talenten en mogelijkheden? Waar gaat jouw bloed van stromen? Leven is het meervoud van LEF: neem dat risico als dat moet.
Altijd beter dan je leven uit te zitten en aan het eind te bedenken dat je
 • ..... ander werk had moeten doen,
 • ..... had moeten stoppen met die relatie,
 • ..... had moeten zoeken naar je dromen, etc.
Je hebt steeds een keuze en veranderingen moeten uit jou komen. Verwacht het niet van anderen, maar ga ervoor. Stel niet uit wat je nu kunt doen, maar kom in actie en bel of mail me! (06-29403849)

N.B. We kunnen ook coachingsessies afspreken in Apeldoorn, IJmuiden of Hulshorst. In alle rust is er zo kwali-TIJD tijdens een bezinningsdag of wandelcoaching langs de zee. Mijn werk als lifecoach kan dus plaatsvinden in het westen van het land, in mijn woonplaats Apeldoorn, evt. bij jou/u thuis of via de telefoon of mail. Ik bied ondersteuning bij levensvragen, loopbaanproblematiek of verwerking na een verlies (van een dierbare maar ook van verwachtingen bv.).

*********************************************************

Speciaal voor vrouwen die ook in een latere levensfase gelukkig willen zijn en hun relatie weer nieuw leven in willen blazen , al dan niet in een traject met gelijkgestemden, heb ik een speciaal programma opgezet: zie button cursus HEEL JE LEVEN

*********************************************************

Life- en loopbaancoaching is in te zetten in verschillende situaties. Loopbaancoaching is gericht op het vinden van werk of een opleiding, passend bij jouw kwaliteiten, vaardigheden, interesses, drijfveren en competenties etc. Deze worden deels door testen en vragenlijst helder in beeld gebracht. Life- en loopbaancoaching is nauw verweven met elkaar. Zoeken naar je passie betekent werken aan competentie-gericht leren en je persoonlijke vermogen vergroten. Aan de hand van passende opdrachten krijg je een goed beeld van wie je bent, wat je kunt en wat je wilt.
Veel mensen hebben op bepaalde momenten in hun leven baat bij een periode van bezinning. Ze zijn wat opgejaagd, gestresst door het drukke leven en hun werk. Of zoeken gedwongen of vanuit onvrede naar een andere loopbaan-invulling. Ze hebben wellicht het vage gevoel dat er iets ontbreekt of dat ze iets zouden willen veranderen, maar ze weten niet hoe ze dat kunnen bereiken. Vaak ontbreekt simpelweg de tijd en de energie om aan de slag te gaan met die onbestemde emoties. Geluk komt je niet aanwaaien, maar je kunt wel iedere keer opnieuw keuzes maken die jou iets gelukkiger maken. Wat wil je behouden- waar wil je vanaf?
Het kan ook zijn dat er na een periode van verlies en verdriet behoefte is om wat dieper in te gaan op de eigen gevoelens en emoties. Een diepgaande therapie is niet altijd nodig maar een aantal gesprekken met een lifecoach kan dan zeer verhelderend werken. Jij weet wat het beste is voor jou - het is alleen de kunst om de antwoorden die in je zitten naar boven te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld
 • door de juiste vraagstelling,
 • door bepaalde werkvormen te gebruiken,
 • door testen / vragenformulieren en andere opdrachten / hulpmiddelen in te zetten of
 • door je soms gewoon de natuur in te sturen en je uit te dagen om dat wat in je opkomt op papier te zetten.
Lifecoaching is volgens geluksprofessor Ruut Veenhoven het beroep van de toekomst. Levenskunst wordt opgevat als het vermogen om een gelukkig leven te leiden, in het bijzonder als het vermogen om een bevredigende levensstijl te ontwikkelen. Bij levenskunst zijn verschillende vaardigheden betrokken, waarvan er vier vatbaar lijken te zijn voor verbetering door coaching en training, namelijk: het vermogen om te genieten, het vermogen om te kiezen, het vermogen om in ontwikkeling te blijven en het vermogen om de zin van en in het leven te zien. Een baan waarin je werk verricht wat past bij jou en je mogelijkheden, kan een belangrijke geluksfactor zijn. Ik wil jou graag begeleiden in het scherp krijgen en realiseren van jouw wensen.


"Jetty Kuiper - the circle of life" staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 08139571.